جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 7:49 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 25.000
  • Files: 1 (42,900 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 19
دانلود زیرنویس انگلیسی Finke: There and Back دانلود زیرنویس Finke: There and Back زیرنویس انگلیسی Finke: There and Back دانلود زیرنویس انگلیسی Finke: There and Back با لینک مستقیم زیرنویس Finke: There and Back دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Finke: There and Back