Edge of the Axe (Al filo del hacha) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 10:05 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (23,922 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 87
دانلود زیرنویس انگلیسی Edge of the Axe (Al filo del hacha) دانلود زیرنویس Edge of the Axe (Al filo del hacha) زیرنویس انگلیسی Edge of the Axe (Al filo del hacha) دانلود زیرنویس انگلیسی Edge of the Axe (Al filo del hacha) با لینک مستقیم زیرنویس Edge of the Axe (Al filo del hacha) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Edge of the Axe (Al filo del hacha)