جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/20/2019 6:31 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.980
  • Files: 1 (32,871 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 42
دانلود زیرنویس انگلیسی Communion دانلود زیرنویس Communion زیرنویس انگلیسی Communion دانلود زیرنویس انگلیسی Communion با لینک مستقیم زیرنویس Communion دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Communion