جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 2/14/2020 11:07 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (20,247 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 166
دانلود زیرنویس انگلیسی Briarpatch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Briarpatch - First Season فصل اول زیرنویس انگلیسی Briarpatch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی Briarpatch - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Briarpatch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Briarpatch - First Season فصل اول