جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/20/2019 6:26 AM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.980
  • Files: 1 (29,019 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 74
دانلود زیرنویس انگلیسی Beetlejuice (Beetle Juice) دانلود زیرنویس Beetlejuice (Beetle Juice) زیرنویس انگلیسی Beetlejuice (Beetle Juice) دانلود زیرنویس انگلیسی Beetlejuice (Beetle Juice) با لینک مستقیم زیرنویس Beetlejuice (Beetle Juice) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Beetlejuice (Beetle Juice)