جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/2/2020 8:54 AM   1 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (35,377 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 27
دانلود زیرنویس انگلیسی A Walk in the Woods دانلود زیرنویس A Walk in the Woods زیرنویس انگلیسی A Walk in the Woods دانلود زیرنویس انگلیسی A Walk in the Woods با لینک مستقیم زیرنویس A Walk in the Woods دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم A Walk in the Woods