Torpedo: U-235 مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 4/21/2020 3:50 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (19,884 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 6/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 3 کاربر
 • تعداد امتیاز منفی داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 2,976
دانلود زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس Torpedo: U-235 زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس فارسی Torpedo: U-235 با لینک مستقیم زیرنویس Torpedo: U-235 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Torpedo: U-235