Coronavirus, Explained - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/23/2020 4:17 AM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (16,832 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 38
دانلود زیرنویس فارسی Coronavirus, Explained - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Coronavirus, Explained - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Coronavirus, Explained - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Coronavirus, Explained - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Coronavirus, Explained - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Coronavirus, Explained - First Season فصل اول