Control Z - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/22/2020 9:53 PM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (17,390 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 5 کاربر
 • تعداد دانلود: 100
دانلود زیرنویس فارسی Control Z - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Control Z - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Control Z - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Control Z - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Control Z - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Control Z - First Season فصل اول